LINGUIST XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 02/2019

“Bạn không thể thay đổi quá khứ và người khác, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai và bản thân”. Chính vì vậy chúng ta cần phải cố gắng và cố gắng hơn nữa, để đạt được tương lai mà mình mong muốn.” – ĐÀO NGUYỄN CAO MY (Biên dịch viên)

COORDINATOR XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 02/2019

“Mọi việc đều tưởng chừng như bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành. Vậy nên, hãy nghĩ nếu cố gắng hết sức thì sẽ làm được thì bạn sẽ làm được.” – TRƯƠNG THỊ HÒA DUNG (Coordinator)

COORDINATOR XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 01/2019

“Mọi việc đều tưởng chừng như bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành. Vậy nên, hãy nghĩ nếu cố gắng hết sức thì sẽ làm được thì bạn sẽ làm được.” – TRƯƠNG THỊ HÒA DUNG (Coordinator)

LINGUIST XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 11/2018

“Đừng sợ hãi hay nản lòng. Chỉ có vượt qua những thử thách và khó khăn mới giúp bạn mạnh mẽ và trưởng thành.” – NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP (Biên dịch viên)
Back to top