LINGUIST XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 04/2019

“Khi ai đó thách thức bạn, hãy đấu lại. Thật mạnh mẽ, thật quyết liệt. ” ~ NGUYỄN VIỆT HOÀNG TRINH (Biên dịch viên)

COORDINATOR XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 04/2019

“Nếu bạn ước mơ một điều gì đó, hãy hành động để biến nó thành sự thật” – NGUYỄN THỊ KIM CHÂU (Coordinator)

LINGUIST XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 03/2019

“Người ta không mắc sai lầm vì dốt, mà vì tưởng là mình giỏi. ” ~ NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC (Biên dịch viên)

COORDINATOR XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 03/2019

“Nếu bạn muốn có được những thứ mình chưa từng có, thì bạn phải dám làm những việc mình chưa từng làm.” – VÕ DUY ẢNH (Coordinator)