LIÊN HỆ

Tên của bạn*

Địa chỉ Email*

TEL

Nội dung muốn gửi tới GreenSun

GREEN SUN VIETNAM CORPORATION

Email:

Điện thoại: +84-28-3526-0250

Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà. 14B, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

map_image_vi_vn

GREEN SUN JAPAN CORPORATION

Email:

Điện thoại: +81-3-6890-6907

Địa chỉ: Landwork Aoyama Building 2F, 2-7-26, Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan, 107-0061

map_image_1_vi_ja

Ý KIẾN TỪ KHÁCH HÀNG

section_3_icon_1

"I was very impressed with everything you have done regarding this project. I have been involved in many translations and this was by far the best. Your report was perfect and the dedication to the translation accuracy is greatly appreciated. Well done.

Tôi rất là ấn tượng với những gì Green Sun đã làm trong dự án này. Tôi đã làm qua với nhiều đối tác dịch, nhưng cho đến giờ thì Green Sun là tốt nhất. Bản dịch tài liệu báo cáo của bạn hoàn hảo, và tôi rất trân trọng Green Sun vì đã cố gắng dịch chính xác. Green Sun đã dịch rất tốt. "

- BRANDON PARKERAssessments 24x7

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI