Về chúng tôi

OUR COMPANY
GREEN SUN GROUP
GREEN SUN JAPAN CORPORATION
(Chi nhánh Nhật Bản)
Thành lập:2012
Người đại diện:NGUYỄN MINH VIỆT
Ngành nghề:Biên dịch – Localize – Phát triển phần mềm – Tư vấn
Địa chỉ:Tầng 2, Tòa nhà Aoyama, 2-7-26 Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061
Điện thoại:+81-03-6890-6907
GREEN SUN VIETNAM CORPORATION
(Trụ sở chính Việt Nam)
Thành lập:2005
Người đại diện:ĐẶNG BẢO HUÂN
Ngành nghề:Localize – Phát triển phần mềm
Địa chỉ:Tầng 1, tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, quận 3, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: 028-3526-0250
GREEN SUN CONTENT Co., Ltd
(Trụ sở chính Việt Nam)
Thành lập:2009
Người đại diện:NGUYỄN THỊ THANH TRƯỜNG
Ngành nghề:Biên dịch
Địa chỉ:Tầng 1, tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, quận 3, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại:028-3526-0250

 

CORPORATE HISTORY
Lịch sử hình thành & phát triển
BUILDING TRUST OF 500+ CLIENTS
Xây dựng được lòng tin của hơn 500 khách hàng
Toshiba
Sony
Canon
Brother
Fuji xerox
Hitachi
Honda
kubota
Panasonic
NEC
Lion
Nikon
Tokyu
DNP
Toppan
Jica
JETRO
Jiji Press
Top