1. Trang chủ
 2. CORE VALUES – LINGUISTS

Chính sách chất lượng & Core Values

CORE VALUES – LINGUISTS

2021-04-23

Core Values của mỗi công ty là những “Giá trị cốt lõi” và là định hướng phát triển của công ty. Với Green Sun có 5 Core Values chính:

     1. Tâm tích cực
     2. Làm chuyên nghiệp
     3. Học chia sẻ
     4. Giao tiếp – Tư vấn
     5. Vượt lên chính mình

Không những vậy, tại Green Sun, mỗi phòng ban đều có những định hướng và  hành vi riêng đối với từng Core Values chung của công ty.

Đối với Linguists thì tinh thần học hỏi và tuân thủ theo đúng quy trình là vô cùng quan trọng. 

 


Tâm tích cực:

 • Xác định loại văn bản để dịch cho đúng văn phong. Không dịch word by word.
 • Cẩn thận: tra từ kỹ, kiểm tra lại bài dịch để tránh dịch sai, dịch thiếu.

 


Làm chuyên nghiệp:

 • Luôn tuân thủ theo 6 bước khi dịch bài
 • Bước 1: In tài liệu, đánh dấu từ khó, từ xuất hiện nhiều, mẫu câu khó
 • Bước 2: Tra từ, làm list từ
 • Bước 3: Phân tích câu
 • Bước 4: Dịch bài
 • Bước 5: Kiểm tra bản dịch
 • Bước 6: Native check
 • Nộp bài đúng deadline: trường hợp cảm thấy có thể trễ deadline, báo ngay cho cấp trên càng sớm càng tốt.
 • Duy trì và thực hiện 5S: tài liệu hard copy, soft copy, email có hệ thống.

 


Học chia sẻ:

 • Trao đổi các kinh nghiệm về việc dịch: từ ngữ khó, cách dùng từ, cách hành văn, thông qua buổi họp nhóm/ giao ban hàng tuần.
 • Trau dồi kiến thức về ứng dụng kỹ thuật: CAT tool (phần mềm dịch thuật), QA tool (phần mềm hỗ trợ kiểm tra lỗi), DTP (phần mềm chế bản điện tử).
 • Mở rộng kiến thức chuyên ngành: Xã hội, IT, điện tử, cơ khí, tài chính, y tế, du lịch, luật.

 


Giao tiếp – Tư vấn:

 • Chủ động Ho-Ren-So. Báo cáo ngay khi cảm thấy có vấn đề.
 • Trả lời email, phản hồi khi nhận liên lạc trong vòng 10 phút.
 • Hiểu rõ chỉ thị bài dịch, không hiểu thì phải hỏi lại người giao việc hoặc cấp trên.
 • Trao đổi nhóm để thống nhất cách dịch, họp để có giải pháp, phương án tích cực.

 


Vượt lên chính mình:

 • Update NCList (danh sách lỗi), họp rút kinh nghiệm, tránh các lỗi thường gặp.
 • Nâng cao năng lực tiếng Nhật (từ N2 trở lên), tiếng Anh (Toeic 700 trở lên), đọc sách báo ngoại văn, bổ sung từ mới, cụm từ mới, cú pháp câu mới, kanji.
 • Tự đo đạc theo dõi năng suất, sử dụng tool, cải tiến thao tác để nâng cao năng suất.