Kỹ thuật dịch Nhật - Việt - Blog

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Phụ lục – Link tổng hợp
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Phụ lục – Link tổng hợp

Green Sun rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành trong series 45 bài Kỹ thuật dịch tiếng Nhật...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 45 – Lưu ý khi nộp bài phần 2
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 45 – Lưu ý khi nộp bài phần 2

Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, chúng ta phải luôn đảm bảo rằng từ đầu đến cuối mọi thứ...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 44 – Lưu ý khi nộp bài phần 1
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 44 – Lưu ý khi nộp bài phần 1

Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, khi các bước dịch/ check đã hoàn thành thì việc tiếp theo đó...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 43 –Nâng cao kỹ năng bản thân phần 23
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 43 –Nâng cao kỹ năng bản thân phần 23

Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt thì chất lượng phải được đưa lên hàng đầu bởi bản dịch chứa...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 42 – Nâng cao kỹ năng bản thân phần 4
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 42 – Nâng cao kỹ năng bản thân phần 4

Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, chúng ta cần có sự linh hoạt trong từ ngữ để diễn đạt...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 41 – Nâng cao kỹ năng bản thân phần 3
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 41 – Nâng cao kỹ năng bản thân phần 3

Để đảm bảo bản dịch chuyên ngành y tế được chính xác khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, người...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 40 –Nâng cao kỹ năng bản thân phần 2
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 40 –Nâng cao kỹ năng bản thân phần 2

Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, đặc biệt đối với các văn bản chuyên ngành y tế, không nhất...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 39 – Nâng cao kỹ năng bản thân phần 1
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 39 – Nâng cao kỹ năng bản thân phần 1

Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt không chỉ gói gọn trong những văn bản thông thường mà còn có...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 38 – Kỹ năng check phần 18
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 38 – Kỹ năng check phần 18

Sau khi đọc bài dịch không nhìn bản gốc khi check bản dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, chúng ta...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 37 – Kỹ năng check phần 17
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 37 – Kỹ năng check phần 17

Khi hoàn thành bản dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt thì việc check lại kỹ càng là vô cùng cần...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 36 – Kỹ năng check phần 16
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 36 – Kỹ năng check phần 16

Việc người check phải luôn đảm bảo bản dịch đúng và chuẩn so với bản gốc khi check bài dịch...
Read More
Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 35 – Kỹ năng check phần 15
Kỹ thuật dịch Nhật - Việt

Cách dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt – Kỳ 35 – Kỹ năng check phần 15

Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt không đơn thuần là chỉ dịch những văn bản như báo cáo, các văn...
Read More
Top