VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI

Green Sun 5 Core Values
5 Giá trị cốt lỗi của Green Sun
1
TÂM TÍCH CỰC
 • Responsibility – Accountability – Ownership
 • Nghĩ tích cực, nói tích cực, làm vì lợi ích của khách hàng và tập thể.
2
VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
 • Dám thử làm công việc mới, dự án mới, khách hàng mới, đi tới nơi mới.
 • Dám chấp nhận thất bại.
 • Không thỏa mãn với thực tại, sẵn sàng với thử thách, cố gắng để mình tốt hơn chính mình ngày hôm qua.
3
HỌC & CHIA SẺ
 • Học hỏi không ngừng và chia sẻ cho người khác.
 • Chia sẻ hàng tuần để có đối sách và cách phòng ngừa các lỗi trong công việc.
4
LÀM CHUYÊN NGHIỆP
 • Lập quy trình. Làm theo quy trình. Kaizen quy trình.
 • Work SMART, not Work hard.
 • Thực hiện kế hoạch cụ thể, trách nhiệm tới cùng, để đạt sản phẩm hoàn hảo.
5
GIAO TIẾP - TƯ VẤN
 • Lắng nghe nghiêm túc, trả lời nhanh chóng, báo cáo đầy đủ.
 • Quản lý thông tin chặt chẽ, tư vấn tận tình.
Top