1. Trang chủ
 2. CORE VALUES – MANAGERS

Chính sách chất lượng & Core Values

CORE VALUES – MANAGERS

2021-04-23

Core Values của mỗi công ty là những “Giá trị cốt lõi” và là định hướng phát triển của công ty. Với Green Sun có 5 Core Values chính:

     1. Tâm tích cực
     2. Làm chuyên nghiệp
     3. Học chia sẻ
     4. Giao tiếp – Tư vấn
     5. Vượt lên chính mình

Không những vậy, tại Green Sun, mỗi phòng ban đều có những định hướng và  hành vi riêng đối với từng Core Values chung của công ty.

Đối với Managers thì việc gương mẫu và dẫn dắt nhân viên hiệu quả là vô cùng quan trọng. 


Tâm tích cực:

 • Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới và khó.
 • Nghĩ tích cực, nói tích cực, có giải pháp – đề xuất tích cực.
 • Đứng trên quan điểm của khách hàng, nhân viên, đối tác trước khi ra quyết định.
 • Công bằng. Làm việc trên kết quả, tiêu chuẩn, chất lượng. Không dựa trên yêu ghét cá nhân.
 • Vui vì sự thành công của nhân viên. Tôn trọng ý tưởng, kết quả của nhân viên.
 • Không tạo ra đặc quyền cho riêng mình.
 • Tham gia tất cả các hoạt động phong trào.

 


Làm chuyên nghiệp:

 • Gương mẫu, thực hiện theo quy trình, giám sát nhân viên làm việc theo quy trình.
 • Không áp đặt nhân viên làm theo ý mình mà phải thuyết phục để họ hiểu và tự nguyện làm.
 • Là người chịu trách nhiệm về sản phẩm của phòng ban mình làm ra, và giải quyết đến cùng khi có sự cố.

 


Học chia sẻ:

 • Trau dồi kiến thức về quản lý dự án, quản lý nhân sự.
 • Định kỳ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để giúp nhân viên nâng cao hiệu suất.

 


Giao tiếp – Tư vấn:

 • Đồng cảm với nhân viên trước, khuyên bảo sau.
 • Công nhận, tuyên dương khen thưởng và cổ vũ nhân viên.
 • Kêu gọi mọi người cùng tham gia với mình. Không làm việc một mình.
 • Nói và làm nhất quán.
 • Tư vấn cho nhân viên phương pháp giải quyết khi xảy ra các sự cố
 • Chủ độngđưa nhiều giải pháp khi muốn hỏi ý kiến BOD.

 


Vượt lên chính mình:

 • Luôn cập nhật quy trình, gương mẫu thực hiện theo quy trình.
 • Đề xuất, cải tiến quy trình quản lý, quy trình làm việc theo hướng tích cực.
 • Luôn đi đầu trong việc thực hiện những ý tưởng mới.