1. Trang chủ
 2. CORE VALUES – COORDINATORS

Chính sách chất lượng & Core Values

CORE VALUES – COORDINATORS

2021-04-23

Core Values của mỗi công ty là những “Giá trị cốt lõi” và là định hướng phát triển của công ty. Với Green Sun có 5 Core Values chính:

     1. Tâm tích cực
     2. Làm chuyên nghiệp
     3. Học chia sẻ
     4. Giao tiếp – Tư vấn
     5. Vượt lên chính mình

Không những vậy, tại Green Sun, mỗi phòng ban đều có những định hướng và cách vận hành khác nhau đối với từng Core Values chung của công ty.

Đối với Coordinators thì trách nhiệm và team work  là vô cùng quan trọng. 

 


Tâm tích cực:

 • Nghĩ tích cực, nói tích cực, có giải pháp – đề xuất tích cực.
 • Đứng trên quản điểm của khách hàng, nhân viên, đối tác trước khi ra quyết định.
 • Có suy nghĩ đúng: hợp tác tốt hơn là cạnh tranh.

 


Làm chuyên nghiệp:

 • Thực hiện với trách nhiệm tới cùng, đầu vào không hoàn chỉnh, nhưng sản phẩm đầu ra cần hoàn hảo.
 • Tuân thủ quy trình. Sử dụng checklist khi báo giá: báo giá phải biết doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kế hoạch thực hiện.
 • Quản lý dự án, sử dụng sổ tay & calendar để kiểm soát tiến độ resource inhouse, vendor, nộp bài đúng deadline.
 • Trường hợp cảm thấy có thể trễ deadline, báo cho khách hàng càng sớm càng tốt và đề xuất giải pháp.

 


Học chia sẻ:

 • Chia sẻ về khách hàng/ vendors: kinh nghiệm, cách làm việc, thông tin cần chú ý.
 • Ghi nhận đầy đủ thông tin về khách hàng/ vendors lên TMS.
 • Trau dồi kiến thức về ứng dụng kỹ thuật: CAT tool, QA tool, DTP.

 


Giao tiếp – Tư vấn:

 • Chủ động Ho-Ren-So. Coordinators không phải là Messengers
 • Trả lời email, phản hồi khi nhận liên lạc trong vòng 10 phút.
 • Liên lạc bằng lời nói, điện thoại, voice chat thì luôn nhanh hơn bằng text, mail.
 • Hiểu rõ yêu cầu dự án, không hiểu thì phải hỏi lại khách hàng.
 • Tư vấn nhiều hơn 1 giải pháp, để khách hàng lựa chọn.

 


Vượt lên chính mình:

 • Thực hiện đúng quy trình: quản lý dự án/ báo giá/ hướng dẫn – quy định TMS.
 • Sử dụng CAT tool & QA tool, áp dụng kỹ thuật, sử dụng lại Translation memory để giảm chi phí, giảm thời gian thực hiện, tăng năng suất, tăng chất lượng.
 • Nâng cao năng lực tiếng Nhật (từ N2 trở lên), tiếng Anh (Toeic 700 trở lên), đọc sách báo ngoại văn, bổ sung từ mới, cụm từ mới, cú pháp câu mới, kanji.