1. Trang chủ
 2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng & Core Values

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

2021-04-23

■CAM KẾT KHÁCH HÀNG

 • Trả lời email khách hàng trong vòng 30 phút.
 • Cung cấp sản phẩm là tài liệu dịch, brochure, pamphlet, website, hình ảnh, âm thanh đáp ứng mong đợi từ khách hàng.
 • Tư vấn & đề xuất giải pháp cụ thể bằng tiếng Nhật/ tiếng Anh.

 ■CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Chất lượng cao:
  • Thực hiện công việc và quản lý dự án kiểm tra chất lượng theo quy trình.
  • Đánh giá, cải tiến quy trình và checklist chất lượng định kỳ và liên tục.
  • Nhân sự được tuyển chọn kỹ, đào tạo và đánh giá định kỳ, đáp ứng nhu cầu biên dịch, thông dịch ĐNÁ.
 • Đáp ứng nhanh:
  • Trả lời email khách hàng trong vòng 30 phút.
  • Đáp ứng các dự án lớn, đa ngôn ngữ, đặc thù với thời gian xử lý nhanh chóng.
 • Ứng dụng IT mạnh:
  • Sử dụng hệ thống IT để quản lý chặt chẽ dự án, báo giá, invoice.
  • Sử dụng thành thục phần mềm hỗ trợ biên dịch, và các phần mềm chuyên dụng.
  • Tự phát triển các công cụ phần mềm khác giúp tăng năng suất và chất lượng.