1. Trang chủ
 2. CORE VALUES – BOD

Chính sách chất lượng & Core Values

CORE VALUES – BOD

2021-04-20

Core Values của mỗi công ty là những “Giá trị cốt lõi” và là định hướng phát triển của công ty. Với Green Sun có 5 Core Values chính:

     1. Tâm tích cực
     2. Làm chuyên nghiệp
     3. Học chia sẻ
     4. Giao tiếp – Tư vấn
     5. Vượt lên chính mình

Không những vậy, tại Green Sun, mỗi phòng ban đều có những định hướng và  hành vi riêng đối với từng Core Values chung của công ty.

Đối với BOD thì việc điều hành và là điểm nối để gắn kết nhân viên là vô cùng quan trọng. 


Tâm tích cực:

 • Hiểu rõ tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức. Hiểu rõ mục tiêu, kết quả cần đạt tới.
 • Công bằng. Làm việc trên kết quả, tiêu chuẩn, chất lượng. Không dựa trên yêu ghét cá nhân.
 • Vui vì sự thành công của nhân viên.
 • Phục vụ quyền lợi của những người đi theo, không vì lợi ích riêng cho người lãnh đạo.
 • Không tạo ra đặc quyền cho riêng mình.
 • Gương mẫu. Tôn trọng quy định. Không phá luật, không hồi tố.
 • Lạc quan. Trung thực. Nói là làm.
 • Khiêm tốn: người lãnh đạo giỏi, là người mà mọi người gần như không biết người ấy hiện hữu.

Làm chuyên nghiệp:

 • Có tầm nhìn chiến lược, tin vào tầm nhìn.
 • Chia sẻ tầm nhìn, thuyết phục người khác. Là người bán niềm hy vọng.
 • Dành thời gian cho đào tạo phát triển con người.
 • Dành thời gian tìm cơ hội kinh doanh mới, xây dựng tầm nhìn, mục tiêu.
 • Dành thời gian để lập kế hoạch, tổ chức, điều chỉnh, giám sát. Không sa đà vào sự vụ
 • Nắm bắt bản chất hiện tượng. Nhạy cảm với thời cuộc, đoán được thay đổi thị trường.
 • Xây dựng quy trình. Luôn duy trì quy trình, đánh giá, cải tiến quy trình.
 • Xây dựng môi trường tốt cho nhân viên làm việc và phát triển.
 • Bám hiện trường. Thường xuyên gặp gỡ nhân viên, khách hàng, đối tác.
 • Trao quyền, không ôm việc. Sử dụng đúng người.

Học chia sẻ:

 • Có kiến thức, kinh nghiệm về ngành.
 • Sẵn sàng học hỏi. Mở rộng kiến thức.
 • Đào tạo đội ngũ kế cận trở thành lãnh đạo.

Giao tiếp – Tư vấn:

 • Biết cách giao tiếp, có network quan hệ rộng.
 • Có khả năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng, được tôn trọng.
 • Kêu gọi mọi người cùng tham gia, cùng hợp tác. Không cố gắng làm một mình.
 • Lắng nghe nghiêm túc. Tranh luận tích cực. Tôn trọng mọi người ở mọi cấp độ.
 • Thân thiện, dễ gần, quan tâm mọi người.
 • Khuyến khích tranh luận mang tính xây dựng & ý tưởng sáng tạo.
 • Công nhận, tuyên dương khen thưởng và cổ vũ nhân viên.

Vượt lên chính mình:

 • Chấp nhận thử thách. Luôn tìm cơ hội mới, dám làm cái mới.
 • Chấp nhận rủi ro. Dám làm tới cùng. Chịu trách nhiệm.